सरस्वती चालीसा Saraswati Chalisa Lyrics in Hindi

॥दोहा॥ जनकजननिपद्मरज, निजमस्तकपरधरि।बन्दौंमातुसरस्वती, बुद्धिबलदेदातारि॥ पूर्णजगतमेंव्याप्ततव, महिमाअमितअनंतु।दुष्जनोंकेपापको, मातुतुहीअबहन्तु॥ जयश्रीसकलबुद्धिबलरासी।जयसर्वज्ञअमरअविनाशी॥ जयजयजयवीणाकरधारी।करतीसदासुहंससवारी॥ रूपचतुर्भुजधारीमाता।सकलविश्वअन्दरविख्याता॥ जगमेंपापबुद्धिजबहोती।तबहीधर्मकीफीकीज्योति॥ तबहीमातुकानिजअवतारी।पापहीनकरतीमहतारी॥ वाल्मीकिजीथेहत्यारा।तवप्रसादजानैसंसारा॥ रामचरितजोरचेबनाई।आदिकविकीपदवीपाई॥ कालिदासजोभयेविख्याता।तेरीकृपादृष्टिसेमाता॥ तुलसीसूरआदिविद्वाना।भयेऔरजोज्ञानीनाना॥ तिन्हनऔररहेउअवलम्बा।केवकृपाआपकीअम्बा॥ करहुकृपासोइमातुभवानी।दुखितदीननिजदासहिजानी॥ पुत्रकरहिंअपराधबहूता।तेहिनधरईचितमाता॥ राखुलाजजननिअबमेरी।विनयकरउंभांतिबहुतेरी॥ मैंअनाथतेरीअवलंबा।कृपाकरउजयजयजगदंबा॥ मधुकैटभजोअतिबलवाना।बाहुयुद्धविष्णुसेठाना॥ समरहजारपाँचमेंघोरा।फिरभीमुखउनसेनहींमोरा॥ मातुसहायकीन्हतेहिकाला।बुद्धिविपरीतभईखलहाला॥ तेहितेमृत्युभईखलकेरी।पुरवहुमातुमनोरथमेरी॥ चंडमुण्डजोथेविख्याता।क्षणमहुसंहारेउनमाता॥ रक्तबीजसेसमरथपापी।सुरमुनिहदयधरासबकाँपी॥ काटेउसिरजिमिकदलीखम्बा।बारबारबिनवउंजगदंबा॥ जगप्रसिद्धजोशुंभनिशुंभा।क्षणमेंबाँधेताहितूअम्बा॥ भरतमातुबुद्धिफेरेऊजाई।रामचन्द्रबनवासकराई॥ एहिविधिरावणवधतूकीन्हा।सुरनरमुनिसबकोसुखदीन्हा॥ कोसमरथतवयशगुनगाना।निगमअनादिअनंतबखाना॥ विष्णुरुद्रजसकहिनमारी।जिनकीहोतुमरक्षाकारी॥ रक्तदन्तिकाऔरशताक्षी।नामअपारहैदानवभक्षी॥ दुर्गमकाजधरापरकीन्हा।दुर्गानामसकलजगलीन्हा॥ दुर्गआदिहरनीतूमाता।कृपाकरहुजबजबसुखदाता॥ नृपकोपितकोमारनचाहे।काननमेंघेरेमृगनाहे॥ सागरमध्यपोतकेभंजे।अतितूफाननहिंकोऊसंगे॥ भूतप्रेतबाधायादुःखमें।होदरिद्रअथवासंकटमें॥ नामजपेमंगलसबहोई।संशयइसमेंकरईनकोई॥ पुत्रहीनजोआतुरभाई।सबैछांड़िपूजेंएहिभाई॥ करैपाठनितयहचालीसा।होयपुत्रसुन्दरगुणईशा॥ धूपादिकनैवेद्यचढ़ावै।संकटरहितअवश्यहोजावै॥ भक्तिमातुकीकरैंहमेशा।निकटनआवैताहिकलेशा॥ बंदीपाठकरेंसतबारा।बंदीपाशदूरहोसारा॥ रामसागरबाँधिहेतुभवानी।कीजैकृपादासनिजजानी॥ ॥दोहा॥मातुसूर्यकान्तितव, अन्धकारममरूप।डूबनसेरक्षाकरहुपरूँनमैंभवकूप॥ बलबुद्धिविद्यादेहुमोहि, सुनहुसरस्वतीमातु।रामसागरअधमकोआश्रयतूहीदेदातु॥

शिव चालीसा Shiv Chalisa Lyrics in Hindi

Shiv Chalisa Lyrics in Hindi from album Shri Somnath Amritwani, Sung by Anuradha Paudwal, lyrics penned by Traditional, music composed by Shekhar Sen. Shiv Bhajan: Shiv Chalisa LyricsAlbum Name: Shri Somnath AmritwaniSinger: Anuradha PaudwalComposer: Shekhar SenLyrics: TraditionalMusic Label: T-Series Shiv Chalisa Lyrics in Hindi ॥ दोहा ॥ जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान ।कहत … Read more

श्री हनुमान चालीसा Shree Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi

Shree Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi, sung by Hariharan and composed by Lalit Sen, Chander. Hanuman Chalisa has been written by Tulsidas in Awadhi language in 16th century who also authored Ramcharitmanas. Bhajan Title: Shree Hanuman Chalisa LyricsAlbum: Shree Hanuman Chalisa – Hanuman AshtakSinger: HariharanLyrics: TulsidasComposer: Lalit Sen, ChanderMusic Label: T-Series ।। श्री हनुमान चालीसा … Read more