ஒடிசா நீதித்துறை சேவை 2023: சிவில் நீதிபதி காலியிடங்களுக்கு இப்போதே விண்ணப்பிக்கவும்:
| |

ஒடிசா நீதித்துறை சேவை 2023: சிவில் நீதிபதி காலியிடங்களுக்கு இப்போதே விண்ணப்பிக்கவும்:

ஒடிசா நீதித்துறை சேவை 2023: சிவில் நீதிபதி காலியிடங்களுக்கு இப்போதே விண்ணப்பிக்கவும்:

ஒடிசா பொதுச் சேவை ஆணையம் (OPSC) ஒடிசா நீதித்துறை சேவை 2023 இன் கீழ் சிவில் நீதிபதிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்தப் பதவியில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், தகுதி வரம்புகளை சரிபார்த்து, கடைசி தேதிக்கு முன் விண்ணப்பிக்கவும். இந்த வாய்ப்பை விட்டு. மதிப்புமிக்க ஒடிசா நீதித்துறை சேவையில் சேரும் வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள். இப்போதே முதல் படி எடுத்து கடைசி தேதிக்கு முன் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்!

Odisha Judicial Service 2023: Apply Now for Civil Judge Vacancies:
| |

Odisha Judicial Service 2023: Apply Now for Civil Judge Vacancies:

The Odisha Public Service Commission (OPSC) has released a notification for the recruitment of Civil Judges under the Odisha Judicial Service 2023. Check out the eligibility criteria and apply online before the last date.

Odisha Judicial Service 2023 – Notification Details:

The Odisha Public Service Commission (OPSC) has announced the recruitment of Civil Judges under the Odisha Judicial Service 2023. This is an excellent opportunity for law graduates who aspire to serve in the judiciary. The online application process for these posts is already started and the last date to apply online is 17.03.2023. To be eligible for this post, candidates must have a degree in law from a recognized university. In addition to this, they must fulfill other criteria such as age limit, pay scale, and selection process.

The Odisha Judicial Service 2023 exam is extremely competitive, and candidates must prepare thoroughly in order to pass it. They should begin by extensively researching the material and exam format. Topics covered in the curriculum include the Indian Contract Act, the Indian Penal Code, the Code of Criminal Process, and the Code of Civil Procedure. To improve their time management and accuracy, candidates could practise previous year’s question papers and take mock examinations. Those who are dedicated and hardworking can pass this exam and land a position as a Civil Judge.

KVS காலியிடம் 2022 | KVS தேர்வு தேதி, நகரம் 2023 | KVS கற்பித்தல்-கற்பித்தல் அல்லாதது:
| | | | | |

KVS காலியிடம் 2022 | KVS தேர்வு தேதி, நகரம் 2023 | KVS கற்பித்தல்-கற்பித்தல் அல்லாதது:

Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has invited applications for recruitment of TGT, PGT and PRT Vacancies in 2022-23 (KVS Vacancy 2022). Interested candidates can apply online for recruitment by fulfilling the eligibility criteria as stated in the notification. Before applying online, it is advised to go through all the guidelines mentioned in the KVS Vacancy 2022 notification carefully. All the necessary details regarding the selection process, educational qualification, age limit, fee structure and other necessary information will be mentioned in the official notification. Hurry up! Apply now and get your chance to work with this premier organization in India.

KVS Vacancy 2022 | KVS Exam Date, City 2023 | KVS Teaching-Non Teaching:
| | | | |

KVS Vacancy 2022 | KVS Exam Date, City 2023 | KVS Teaching-Non Teaching:

Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has invited applications for recruitment of TGT, PGT and PRT Vacancies in 2022-23 (KVS Vacancy 2022). Interested candidates can apply online for recruitment by fulfilling the eligibility criteria as stated in the notification. Before applying online, it is advised to go through all the guidelines mentioned in the KVS Vacancy 2022 notification carefully. All the necessary details regarding the selection process, educational qualification, age limit, fee structure and other necessary information will be mentioned in the official notification. Hurry up! Apply now and get your chance to work with this premier organization in India.

UPSC Forest Services Exam 2023 Notification Out – ১৫০ টা খালী পদৰ বাবে এতিয়াই অনলাইন আবেদন কৰক: –
| | | | | |

UPSC Forest Services Exam 2023 Notification Out – ১৫০ টা খালী পদৰ বাবে এতিয়াই অনলাইন আবেদন কৰক: –

ইউ পি এছ চি বন সেৱা ২০২৩ৰ অধিসূচনাৰ বিৱৰণ:

ভাৰতীয় বন সেৱাত প্ৰাৰ্থী নিযুক্তিৰ বাবে ইউ পি এছ চি বন সেৱা নিযুক্তি পৰীক্ষা ২০২৩ অধিসূচনা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগে।

ইউপিএছচি বন সেৱা পৰীক্ষা ২০২৩ৰ বাবে বিশদ অফিচিয়েল জাননী, অনলাইন আবেদনৰ লিংক, বয়সৰ সীমা, দৰমহা / দৰমহাৰ স্কেল, খালী পদ আৰু অন্যান্য প্ৰাসংগিক বিৱৰণ তলত দিয়া হৈছে।

UPSC Forest Services Exam 2023 அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது – 150 காலியிடங்களுக்கு இப்போதே ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்: –
| | | | | |

UPSC Forest Services Exam 2023 அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது – 150 காலியிடங்களுக்கு இப்போதே ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்: –

All The Details Regarding UPSC Forest Services Recruitment Exam 2023 Including Official Notification, Online Application lInk, Eligibility Criteria etc are updated here.

UPSC Forest Services 2023 Notification Details:

The Union Public Service Commission (UPSC) has published the UPSC Forest Services Recruitment Exam 2023 Notification for recruiting Candidates in the Indian Forest Services. 

Detailed Official Notification, online application link, age limit, salary  / pay scale, vacancy & other relevant details for UPSC Forest Services Exam 2023 are provided below.

UPSC Forest Services Exam 2023 Notification Out – Apply Online Now for 150 Vacancies:
| | | | | |

UPSC Forest Services Exam 2023 Notification Out – Apply Online Now for 150 Vacancies:

All The Details Regarding UPSC Forest Services Recruitment Exam 2023 Including Official Notification, Online Application lInk, Eligibility Criteria etc are updated here.

UPSC Forest Services 2023 Notification Details:

The Union Public Service Commission (UPSC) has published the UPSC Forest Services Recruitment Exam 2023 Notification for recruiting Candidates in the Indian Forest Services. 

Detailed Official Notification, online application link, age limit, salary  / pay scale, vacancy & other relevant details for UPSC Forest Services Exam 2023 are provided below.

OPTCL Office Assistant Recruitment 2023: শেহতীয়া সহায়ক খালী পদৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰক –
| | |

OPTCL Office Assistant Recruitment 2023: শেহতীয়া সহায়ক খালী পদৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰক –

The Odisha Power Transmission Corporation Limited (OPTCL) recently released the most current OPTCL Office Assistant Recruitment 2023 Notification. This is an excellent opportunity for anyone seeking to work in a recognised firm while also contributing to the expansion of India’s energy sector. Working as an office assistant at OPTCL, one of India’s top power transmission firms, would give you with significant experience in a friendly environment.

৬০০ জন খালী পদৰ বাবে আইডিবিআইৰ সহকাৰী পৰিচালক নিযুক্তি ২০২৩ – জাননী পৰীক্ষা কৰক আৰু এতিয়াই অনলাইন আবেদন কৰক: –
| | | | |

৬০০ জন খালী পদৰ বাবে আইডিবিআইৰ সহকাৰী পৰিচালক নিযুক্তি ২০২৩ – জাননী পৰীক্ষা কৰক আৰু এতিয়াই অনলাইন আবেদন কৰক: –

Looking for IDBI Assistant Manager Recruitment in 2023? IDBI Bank has announced vacancies for the position of Assistant Manager, and the recruitment process is currently ongoing. Apply now and start your career in the banking sector. Check eligibility criteria, selection process, and other details on the official IDBI Bank website.IDBI Bank has announced the 2023 recruitment for Assistant Manager, an exciting opportunity for individuals looking to jumpstart a career in the banking industry. Explore the eligibility criteria, application process and other important details here. Successful candidates will be required to partake in a written exam testing their reasoning, English language, quantitative aptitude and computer skills. Those who pass the written test will move on to the personal interview stage where their communication skills, problem-solving ability and banking knowledge will be assessed. An Assistant Manager position at IDBI Bank is a great way for you to gain valuable experience in the banking industry and progress in a rewarding career. With the right determination and hard work, you could reach your full potential in the banking sector. Start your application today.

600 காலியிடங்களுக்கான ஐடிபிஐ உதவி மேலாளர் ஆட்சேர்ப்பு 2023 – அறிவிப்பைச் சரிபார்த்து, இப்போது ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்: –
| | | | | |

600 காலியிடங்களுக்கான ஐடிபிஐ உதவி மேலாளர் ஆட்சேர்ப்பு 2023 – அறிவிப்பைச் சரிபார்த்து, இப்போது ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்: –

600 காலியிடங்களுக்கான ஐடிபிஐ உதவி மேலாளர் ஆட்சேர்ப்பு 2023 – அறிவிப்பைச் சரிபார்த்து, இப்போது ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்: –
2023 இல் ஐடிபிஐ உதவி மேலாளர் ஆட்சேர்ப்பைத் தேடுகிறீர்களா? ஐடிபிஐ வங்கியில் உதவி மேலாளர் பதவிக்கான காலியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறை தற்போது நடந்து வருகிறது. இப்போதே விண்ணப்பித்து வங்கித் துறையில் உங்கள் வாழ்க்கையைத் தொடங்குங்கள். ஐடிபிஐ வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தகுதி அளவுகோல், தேர்வு செயல்முறை மற்றும் பிற விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும்.