| | | | |

அசாம் ரைபிள்ஸ் டெக்னிக்கல் மற்றும் டிரேட்ஸ்மேன் ஆட்சேர்ப்பு பேரணி – பார்தி அறிவிப்பைச் சரிபார்த்து, இப்போது ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்: –

அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் டெக்னிக்கல் மற்றும் டிரேட்ஸ்மேன் ஆட்சேர்ப்பு பேரணி 2023 பற்றிய முழுமையான தகவல்கள் பாரதி அறிவிப்புடன், கல்வித் தகுதி / தகுதி அளவுகோல், வயது வரம்பு, தேர்வு செயல்முறை, கடைசி தேதி போன்றவை இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

அசாம் ரைபிள்ஸ் டெக்னிக்கல் மற்றும் டிரேட்ஸ்மேன் ஆட்சேர்ப்பு பேரணி – பார்தி அறிவிப்பு விவரங்கள்:

பல்வேறு குரூப் பி மற்றும் சி பதவிகளை நிரப்புவதற்கான 2023 டெக்னிக்கல் மற்றும் டிரேட்ஸ்மேன் ஆட்சேர்ப்பு பேரணியை அறிவிப்பதில் அசாம் ரைபிள்ஸ் பெருமிதம் கொள்கிறது. 10வது தேர்ச்சி, 12வது தேர்ச்சி, டிப்ளமோ வைத்திருப்பவர்கள், ஐடிஐ, நர்சிங், பார்மசிஸ்ட் மற்றும் பிற தகுதிவாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அசாம் ரைபிள்ஸில் வழக்கமான நியமனம் பெற இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. அஸ்ஸாம் ரைபிள்ஸில் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய வாழ்க்கையைத் தொடங்க இந்த தனித்துவமான வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள். இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்!

Detailed official notification, online application link, eligibility criteria, educational qualification, salary / pay scale, vacancy and other relevant details for Assam Rifles Technical and Tradesmen Recruitment Rally Bharti are provided below.

Notification Details:

Organisation NameAssam Rifles
Recruitment Exam NameAssam Rifles Technical and Tradesmen Recruitment Rally 2023
Post NotifiedNaib Subedar (Bridge & Road), Naib Subedar (Religious Teacher), Havaldar (Clerk), Havaldar (Operator Radio end Line), Warrant Officer (Radio Mechanic), Warrant Officer (Personal Assistant), Rifleman (Laboratory Assistant), Rifleman (Nursing Assistant), Warrant Officer (Veterinary Field Assistant), Warrant Officer (Pharmacist), Rifleman (Washerman), Riflewomen (Female Safai), Rifleman (Barber), Rifleman (Cook), Rifleman (Male Safai), Havaldar (X-Ray Assistant), Rifleman (Plumber), Havaldar (Surveyor), Rifleman (Electrician), Rifleman (Electrician Fitter Signal), Rifleman (Lineman Field), Rifleman (Electrician Mechanic Vehicle), Warrant Officer (Draughtsman)
Recruitment TypeRegular
Recruitment CategoryDefence Jobs

Salary / Pay Scale for Various Posts in Assam Rifles Recruited Through Technical and Tradesmen Recruitment Rally Bharti:

Post wise Salary / Pay Scale details for posts notified in Assam Rifles Technical & Tradesman Recruitment Rally Bharti are as under –

 • Naib Subedar (Bridge & Road): 7th Pay Matrix Level 06 (₹ 35,400/- to ₹ 1,12,400/-) [Old Pay Band ₹ 9300-34800/- and Grade Pay ₹ 4200/-]
 • Naib Subedar (Religious Teacher): 7th Pay Matrix Level 06 (₹ 35,400/- to ₹ 1,12,400/-) [Old Pay Band ₹ 9300-34800/- and Grade Pay ₹ 4200/-]
 • Havaldar (Clerk): 7th Pay Matrix Level 05 (₹ 29,200/- to ₹ 92,300/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 2800/-]
 • Havaldar (Operator Radio end Line): 7th Pay Matrix Level 05 (₹ 29,200/- to ₹ 92,300/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 2800/-]
 • Warrant Officer (Radio Mechanic): 7th Pay Matrix Level 06 (₹ 35,400/- to ₹ 1,12,400/-) [Old Pay Band ₹ 9300-34800/- and Grade Pay ₹ 4200/-]
 • Warrant Officer (Personal Assistant): 7th Pay Matrix Level 07 (₹ 44,900/- to ₹ 1,42,400/-) [Old Pay Band ₹ 9300-34800/- and Grade Pay ₹ 4600/-]
 • Rifleman (Laboratory Assistant): 7th Pay Matrix Level 01 (₹ 18,000/- to ₹ 56,900/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 1800/-] 
 • Rifleman (Nursing Assistant): 7th Pay Matrix Level 01 (₹ 18,000/- to ₹ 56,900/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 1800/-]
 • Warrant Officer (Veterinary Field Assistant): 7th Pay Matrix Level 07 (₹ 44,900/- to ₹ 1,42,400/-) [Old Pay Band ₹ 9300-34800/- and Grade Pay ₹ 4600/-] 
 • Warrant Officer (Pharmacist): 7th Pay Matrix Level 07 (₹ 44,900/- to ₹ 1,42,400/-) [Old Pay Band ₹ 9300-34800/- and Grade Pay ₹ 4600/-]
 • Rifleman (Washerman): 7th Pay Matrix Level 01 (₹ 18,000/- to ₹ 56,900/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 1800/-]
 • Riflewomen (Female Safai): 7th Pay Matrix Level 01 (₹ 18,000/- to ₹ 56,900/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 1800/-]
 • Rifleman (Barber): 7th Pay Matrix Level 01 (₹ 18,000/- to ₹ 56,900/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 1800/-] 
 • Rifleman (Cook): 7th Pay Matrix Level 01 (₹ 18,000/- to ₹ 56,900/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 1800/-] 
 • Rifleman (Male Safai): 7th Pay Matrix Level 01 (₹ 18,000/- to ₹ 56,900/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 1800/-]
 • Havaldar (X-Ray Assistant): 7th Pay Matrix Level 05 (₹ 29,200/- to ₹ 92,300/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 2800/-]
 • Rifleman (Plumber): 7th Pay Matrix Level 01 (₹ 18,000/- to ₹ 56,900/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 1800/-]
 • Havaldar (Surveyor): 7th Pay Matrix Level 05 (₹ 29,200/- to ₹ 92,300/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 2800/-]
 • Rifleman (Electrician): 7th Pay Matrix Level 01 (₹ 18,000/- to ₹ 56,900/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 1800/-]
 • Rifleman (Electrician Fitter Signal): 7th Pay Matrix Level 01 (₹ 18,000/- to ₹ 56,900/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 1800/-]
 • Rifleman (Lineman Field): 7th Pay Matrix Level 01 (₹ 18,000/- to ₹ 56,900/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 1800/-] 
 • Rifleman (Electrician Mechanic Vehicle): 7th Pay Matrix Level 01 (₹ 18,000/- to ₹ 56,900/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 1800/-]
 • Warrant Officer (Draughtsman): 7th Pay Matrix Level 05 (₹ 29,200/- to ₹ 92,300/-) [Old Pay Band ₹ 5200-20200/- and Grade Pay ₹ 2800/-]

Vacancy Details for Assam Rifles Technical and Tradesmen Recruitment Rally Bharti 2023:

Total vacancies notified by the Assam Rifles for Technical & Tradesman Recruitment Rally Bharti 2023 are 616. 

Educational Qualification / Eligibility Criteria for Assam Rifles Technical and Tradesmen Recruitment Rally 2023:

Post wise educational qualification / eligibility criteria are provided below –

 • Naib Subedar (Bridge & Road): Diploma in Civil Engineering
 • Naib Subedar (Religious Teacher): Graduation with Madhyama in Sanskrit or Bhusan in Hindi
 • Havaldar (Clerk): 12th Pass with Typing Knowledge.
 • Havaldar (Operator Radio end Line): After 10th ITI in Radio and Television or Electronics OR 12th Pass in PCM
 • Warrant Officer (Radio Mechanic): Diploma in Radio and Television Technology or Electronics or Telecommunications or Computer or Electrical or Mechanical Engineering or Domestic appliance OR 12th Pass with PCM
 • Warrant Officer (Personal Assistant): Intermediate or Senior Secondary School Certificate (10+2) examination with steno knowledge
 • Rifleman (Laboratory Assistant): 10th Pass
 • Rifleman (Nursing Assistant): 10th Pass
 • Warrant Officer (Veterinary Field Assistant): 10+2 with two years diploma Certificate in veterinary science from recognized University / Institute with one year experience in Veterinary field
 • Warrant Officer (Pharmacist): (a) 10+2 or equivalent (b) Degree or Diploma in Pharmacy from any recognized Institute of the Central or a State Government for which the period of training in two years followed by an internship of which the practical training shall not be less than five hundred hours spread over a period of not less than three months: provided that not less than two hundred and fifty hours are devoted to actual dispensing of prescriptions; (c) Possessing the qualifications under Section 31 and 32 of the Pharmacy Act, 1948 and registered under Section 33 of the said Act.
 • Rifleman (Washerman): 10th Pass
 • Riflewomen (Female Safai): 10th Pass
 • Rifleman (Barber): 10th Pass
 • Rifleman (Cook): 10th Pass
 • Rifleman (Male Safai): 10th Pass
 • Havaldar (X-Ray Assistant): 12th Pass with Diploma in Radiology 
 • Rifleman (Plumber): 10th Pass with ITI Plumber Certificate
 • Havaldar (Surveyor): 10th Pass with ITI in Surveyor Trade. 
 • Rifleman (Electrician): 10th Pass with ITI in Electrician
 • Rifleman (Electrician Fitter Signal): 10th Pass
 • Rifleman (Lineman Field): 10th Pass with ITI Electrician
 • Rifleman (Electrician Mechanic Vehicle): 10th Pass with ITI in Motor Mechanic
 • Warrant Officer (Draughtsman): 12th Pass with three years diploma in Architectural Assistantship.

Age Limit for Assam Rifles Technical and Tradesmen Recruitment Rally 2023:

Relaxation in the upper age limit for various reserved categories will be as per GoI Rules.

Post wise age limit details are provided below –

 • Naib Subedar (Bridge & Road): 18-23 Years
 • Naib Subedar (Religious Teacher): 18-30 Years
 • Havaldar (Clerk): 18-25 Years
 • Havaldar (Operator Radio end Line): 18-25 Years
 • Warrant Officer (Radio Mechanic): 18-25 Years
 • Warrant Officer (Personal Assistant): 18-23 Years
 • Rifleman (Laboratory Assistant): 18-23 Years
 • Rifleman (Nursing Assistant): 18-23 Years
 • Warrant Officer (Veterinary Field Assistant): 18-23 Years
 • Warrant Officer (Pharmacist): 20-25 Years
 • Rifleman (Washerman): 18-23 Years
 • Riflewomen (Female Safai): 18-25 Years
 • Rifleman (Barber): 18-23 Years
 • Rifleman (Cook): 18-23 Years
 • Rifleman (Male Safai): 18-23 Years
 • Havaldar (X-Ray Assistant): 18-23 Years
 • Rifleman (Plumber): 18-23 Years
 • Havaldar (Surveyor): 20-28 Years
 • Rifleman (Electrician): 18-23 Years
 • Rifleman (Electrician Fitter Signal): 18-23 Years
 • Rifleman (Lineman Field): 18-23 Years
 • Rifleman (Electrician Mechanic Vehicle): 18-23 Years
 • Warrant Officer (Draughtsman): 18-25 Years

Selection Process for Technical & Tradesmen Posts in Assam Rifles

Selection of candidates for above mentioned posts in Assam Rifles will be through Physical Standard Test (PST) / Physical Efficient Test (PET) / Written Test and Skill Test (Where Applicable).

Application Fees for Assam Rifles Technical and Tradesmen Recruitment Rally

Application fee is Rs. 200/- for Group B Posts and Rs. 100/- for Other Posts. No application is required to be paid by the SC / ST / Female / Ex-Servicemen Candidates.

Important Dates for Assam Rifles Technical and Tradesmen Recruitment Rally

DescriptionDate
Date of Notification15.02.2023
Starting Date of Online Application17.02.2023
Last Date of Online Application19.03.2023

Download Official Notification & Apply Online Link for Assam Rifles Technical and Tradesmen Recruitment Rally 2023

Detailed official notification and online application link for Assam Rifles Technical and Tradesmen Recruitment Rally 2023 are provided below – 

Some usefull links:

Open Official Notification

Open Online Application Page

Check Latest Government Jobs

Join Job Alert Telegram Channel

அசாம் ரைபிள்களுக்கான பாடத்திட்டம் என்ன?

அஸ்ஸாம் ரைபிள்ஸ் பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட பாடங்களில் ஆங்கிலம், பொது விழிப்புணர்வு, பகுத்தறியும் திறன் மற்றும் அளவுத் திறன் ஆகியவை அடங்கும். அசாம் ரைபிள்ஸ் தேர்வில் பாடங்கள் ஒவ்வொன்றும் 25 மதிப்பெண்களுக்கு சமமான வெயிட்டேஜைக் கொண்டுள்ளன, எனவே விண்ணப்பதாரர்கள் அனைத்து பாடங்களுக்கும் சமமாக முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.

அசாம் ரைபிள்ஸ் தேர்வுக்கு எப்படி தயார் செய்வது?

பொது அசாம் ரைபிள்ஸ் தயாரிப்பு உதவிக்குறிப்புகள் மற்றும் உத்தி 2022

முழு பாடத்திட்டத்தையும் ஆய்வு செய்து, தேர்வுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய பாடங்களின் பட்டியலைத் தயாரிக்கவும். பாடத்திட்டத்தின்படி அனைத்து ஆய்வுப் பொருட்கள் மற்றும் குறிப்பு புத்தகங்களை சேகரிக்கவும். நீங்கள் விண்ணப்பித்த பதவிக்கான பாடத்திட்டத்தின் பட்டியலை உருவாக்கவும்.

அஸ்ஸாம் ரைபிள்ஸ் அணிக்கான தேர்ச்சி மதிப்பெண்கள் என்ன?

அசாம் ரைபிள்ஸ் தேர்வு முறை 2023

பொது/EWS விண்ணப்பதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி மதிப்பெண் 35% ஆகும். SC/ST/OBC விண்ணப்பதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி மதிப்பெண் 33% ஆகும்.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *